1601.

مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31
جعفر کوشا؛ رحمت‌اله رضایی

1602.

مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 153-188
سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی

1603.

مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-21
ولی رستمی؛ حمیدرضا سلیمی

1604.

مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلم‌های سینمای ایران و مطابقت آن با سیاست‌گذاری فرهنگی سه دولت (سازندگی، اصلاحات و اصولگرا): به روش رهیافت گفتمانی استوارت هال

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-193
مهدی منتظرقائم؛ محمدحسن یادگاری

1605.

مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 343-368
علیرضا یزدانیان

1606.

مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-98
حسین حسن زاده؛ مهدی‌یار سرشار

1607.

مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124
رضا رحمتی

1608.

مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-18
جلال درخشه؛ محمدجواد هراتی

1609.

مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر

دوره 20، شماره 50، پاییز و زمستان 1398، صفحه 325-352
حسن بادینی؛ سید حسین اسعدی

1610.

مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-124
رسول احمدی فر

1611.

مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 453-494
رضا غلامی جمکرانی

1612.

مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148
مهدی شریعتی فیض آبادی

1613.

مطالعه تطبیقی روش‌شناسی تفاسیر موضوعی «موضوع محور»‏ و مکتب اثبات‌گرایی ‏

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 263-288
محسن قاسم پور؛ مریم نظربیگی

1614.

مطالعه تطبیقی شرط فسخ و فاسخ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-54
جعفر عسگری؛ علی اکبر جعفری

1615.

مطالعه تطبیقی عوامل و انواع شادی در قرآن و عهدین

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 169-204
عباس اشرفی؛ سوسن براری

1616.

مطالعه تطبیقی فروش خودیاری

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-256
سید مهدی موسوی؛ احمد حسنی کارمزدی؛ احمد امیر معزی

1617.

مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 129-154
سید محمدمهدی غمامی

1618.

مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 133-158
نورمحمد یعقوبی؛ علی شکری؛ محبوبه راحت دهمرده

1619.

مطالعه رابطه هویت ملی و نوع نام‌گذاری موالید در شهر شیراز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-85
منصور طبیعی؛ مجید موحد؛ سمیرا مالمیر

1620.

مطالعه نقش مداخله‌گرایانه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در تأثیرگذاری فرآیند جامعه‌پذیری بر دین‌داری؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-122
محمد عباس‌زاده؛ مجتبی میرزایی

1621.

مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-88
مهدی محمدی؛ حسینعلی سعدی؛ محمدمهدی عسکری

1622.

مطبوعات محلی و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری؛ مطالعه موردی شهر کرمان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 175-198
مجید معصومی؛ محمدجواد محبان

1623.

معیار ارزیابی ریسک تعدیل‌شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی سبد سهام (زیربنای نظریه‌پردازی و ابزارسازی نوین مالی)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-122
فریدون رهنمای رودپشتی؛ یاور میرعباسی

1624.

معیار تعیین مصادیق مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-102
حمید بهرامی‌احمدی؛ مرتضی نجف‌آبادی

1625.

معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته‌گزینی در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 103-132
زهره موسی‌زاده؛ مریم عدلیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.