نویسنده = سید مصطفی سعادت مصطفوی
تعداد مقالات: 7

1

اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-68
علیرضا نورآبادی؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی

2

بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-28
سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری

3

بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-55
سید مصطفی مصطفوی؛ طیب افشارنیا

4

تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-50
سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر

5

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-89
سید مصطفی سعادت ‌مصطفوی

6

تقاص، سببی در سقوط تعهدات

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 29-69
سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ مهدی آزادداور

7

ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-191
سید مصطفی مصطفوی؛ سید علی اصغر رحیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.