کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
تعداد مقالات: 18

1

اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-68
علیرضا نورآبادی؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی

2

اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 141-172
محمد حسن اسدی

3

التزام سیاسی در فقه امامیه

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-168
اصغرآقا مهدوی

4

امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-81
محمدرضا ویژه؛ فاطمه افشاری

5

بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-86
مهدی قائمی اصل؛ عباسعلی سلطانی؛ سید مهدی مصطفوی؛ علی زبرجدی مشفق

6

بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-168
محمد توحیدی

7

بررسی فقهی پول مجازی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-192
محمد مهدی سلیمانی پور؛ حامد سلطانی‌نژاد؛ مهدی پورمطهر

8

بررسی و تحلیل معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی بر اساس موازین فقه امامیه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1397
محمد توحیدی؛ سید عباس موسویان

9

بررسی وجوب تعیینی نماز جمعه از خلال آیات و روایات

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-219
احمد علی قانع

10

تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه

دوفصلنامه علمی - تخصصی پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی
دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-73
حسینعلی سعدی؛ سید سلمان مرتضوی

11

تحلیل سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-44
سیدعباس موسویان؛ حسین حسن‌زاده؛ هاشم نیکومرام

12

تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-99
داوود منظور؛ اصغر آقا مهدوی؛ مسعود امانی؛ روح اله کهن هوش نژاد

13

جایگاه حسن نیت در فقه امامیه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 15، شماره 39، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-57
سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ عباس باقری

14

مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-88
مهدی محمدی؛ حسینعلی سعدی؛ محمدمهدی عسکری

15

نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-108
مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی

16

واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 467-494
مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره

17

واکاوی فقهی و حقوقی عملیات روانی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-173
علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری

18

وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوفصلنامه علمی - تخصصی پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی
دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-87
احمدعلی قانع؛ سجاد امینی هرندیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.