کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 19

1

Dominance Dimensions of People in the Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran

Islamic Political Thought
دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 2016، صفحه 13-35
Jalal Dorakhshah

2

بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-101
محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد

3

تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-133
بهنام سرخیل؛ فاتن خزعلی

4

حاکمیت فراوستفالیا: جهانی شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌المللی «با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385
دکتر شهروز ابراهیمی

5

دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-40
دکتر حسین پوراحمدی

6

زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-60
احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان

7

سیاست خارجی ایران در قبال ایالات متحد آمریکا از منظر نظریۀ پیوستگی جیمز روزنا در سال‌های 1332- 1357ش

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1387، صفحه 129-156
دکتر فرهاد عطایی؛ جهانشیر منصوری‌مقدم

8

سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 107-138
دکتر رضا سیمبر

9

سیاست‌گذاری فرهنگی مطلوب مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی دیدگاه‌های خبرگان و سیاست‌گذاران

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات
دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-38
ناصر باهنر؛ میثم فرخی

10

ساماندهی ارزیابی سیاست‌های عمومی‌ در جمهوری اسلامی ایران

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-36
کیومرث اشتریان؛ راضیه امامی میبدی

11

شناسایی ظرفیت‌های رسانه ملی در تبیین و تحقق سیاست‌های کلان نظام

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات
دوره 21، شماره 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-189

12

کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-98
ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی

13

گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1386
دکتر سید جلال دهقانی

14

مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

دوفصلنامه علمی - تخصصی پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی
دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-90
احمدعلی قانع؛ سید روح الله رضوی

15

مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-120
علی بهادری جهرمی

16

نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-101
صادق بختیاری؛ حسین میسمی؛ محمد سلیمانی

17

نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1387، صفحه 37-62
دکتر علی ربیعی؛ فرناز احمدزاده نامور

18

نگرش امنیتی غرب و تهدیدات بین‌المللی پس از جنگ سرد؛ مطالعة موردی برنامة هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-59
دکتر سید محمدکاظم سجادپور؛ سعیده اجتهادی

19

وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی
دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-97
امیرمحمد حاجی‌یوسفی؛ علی بغیریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.