کلیدواژه‌ها = زکات
تعداد مقالات: 9

1

برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-106
محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان

2

پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-26
محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی

3

تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-153
محمد مهدی عسکری؛ مهدی اسماعیل پور دره

4

حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

دوفصلنامه علمی - تخصصی پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی
دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-96
قدرت الله نیازی؛ علی زبرجدی مشفق

5

زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-60
احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان

6

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 141-170
علی فرهادیان آرانی؛ بلال وثوق

7

طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-74
احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان

8

مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 191-218
علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی

9

مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-112
هادی غفاری؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمدامین بهزادی موحد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.