کلیدواژه‌ها = زکات
تعداد مقالات: 11

1

اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 11، شماره 22، بهار 1398، صفحه 309-336
مهدی بادپا

2

برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 7، شماره 14، بهار 1394، صفحه 69-106
محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان

3

پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 8، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 7-26
محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی

4

تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 11، شماره 22، بهار 1398، صفحه 361-406
عبدالمحمد کاشیان؛ احمد شعبانی؛ محمد مهدی عسکری

5

تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 119-153
محمد مهدی عسکری؛ مهدی اسماعیل پور دره

6

حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی)
دوره 3، شماره 5، پاییز 1393، صفحه 75-96
قدرت الله نیازی؛ علی زبرجدی مشفق

7

زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 6، شماره 11، پاییز 1392، صفحه 35-60
احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان

8

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 141-170
علی فرهادیان آرانی؛ بلال وثوق

9

طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 8، شماره 16، بهار 1395، صفحه 39-74
احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان

10

مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

تحقیقات مالی اسلامی
دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 191-218
علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی

11

مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران

مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره 11، شماره 21، زمستان 1397، صفحه 89-112
هادی غفاری؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمدامین بهزادی موحدContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.