1.

استعارة مفهومی و مسئلة زیادت وجود بر ماهیت در فلسفة اسلامی

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 223-242
رضا اکبری؛ منصور ایمانپور؛ سیدعلی مومنی

2.

امکان وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 67-88
حسین سوزنچی

3.

براهین اثبات وجود خدا در آثار اسپینوزا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 89-117
عبدالرضا حسامی فر

4.

تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-148
محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر

5.

تبیین نقش مبدا هستی در اندیشه دکارت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 143-159
محمد رضا محسنی

6.

دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-100
زهرا کلهر؛ علی رضا فارسی نژاد؛ محمد توپچی

7.

ملاصدرا و شناخت هستی، راهی نو در پاسخ به پرسش بنیادین هایدگر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 33-50
زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.