1.

توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 21-56
محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده

2.

توجیه و تحلیل معرفت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 11-44
رضا محمدزاده

3.

خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-64
اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

4.

دست‌اندازی عمل‌گرایانه: تبیینی معرفت‌شناختی به سود باورهای دینی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-73
علی کلانی طهرانی؛ احمد رضا همتی مقدم

5.

طبیعت گرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 89-106
رضا اکبری

6.

معرفت شناسی کلاسیک و معرفت شناسی جهان سومی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-71
مرتضی فتحی زاده

7.

نظریه معرفت شناختی ملاصدرا در بوته توجیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-50
بیوک علیزاده

8.

نقدی بر انسجام گرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 173-185
محمد سعیدی مهر(مترجم) ریچارد فیومِرتُن(نویسنده)

9.

وثاقت گرایی در توجیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 73-103
مسعود الوند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.