1.

ارزیابی ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک در حکمت سینوی با نگاهی به تلقی هایدگر و ماریون از انتوتئولوژی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-64
عبدالله صلواتی

2.

استکمال نفس پس از مرگ از منظر ابن‌سینا

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-107
فاطمه رازی زاده

3.

اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-5
رامین عزیزی؛ جهانگیر مسعودی

4.

بازگشت خطای مادی به خطای صوری؛ خواجه نصیر و قطب‌ رازی در شرح کلام ابن‌سینا

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-109
حسین اسعدی؛ علی حقی

5.

بررسی اشکال‌های فخر رازی بر دیدگاه‌های ابن‌سینا در اراده و فاعلیّت الهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 51-70
محمد ذبیحی؛ شهاب الدین ذوالفقاری

6.

بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 109-128
سید علی علم الهدی

7.

بررسی تعداد عناصر بسیط در حکمت مشاء و حکمت اشراقی سهروردی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-91
سعید انواری؛ امیرحسین شهگلی

8.

بررسی فاعل و قابل بودن ذات خداوند نسبت به صورت‌های علمی موجودات از دیدگاه ابن‌سینا با تأملی در قاعدۀ وحدت جهت فعل و قبول در بسائط

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 249-268
سیدمحمد انتظام

9.

برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-66
عبدالله میراحمدی

10.

پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-82
حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی

11.

تأمّلی فیزیکالیستی بر برخی از مهم‌ترین ادلّۀ تجرّد نفس نزد ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-141
مهدی همازاده ابیانه

12.

تحلیل و نقد روایت آکوئیناس ازمدل خلقت سینوی

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-146
علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم

13.

تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-197
جعفر شانظری؛ جواد عظیمی

14.

تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-129
عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری

15.

جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در الهیات بالمعنی الاخص ابن سینا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-154
محمد مهدی سیار؛ محمد سعیدی مهر

16.

دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-100
زهرا کلهر؛ علی رضا فارسی نژاد؛ محمد توپچی

17.

رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-178
موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی

18.

صور تعالی خدا در فلسفه سینوی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-23
شهناز شایان فر

19.

علم به خود و نتایج آن در باب علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 199-221
حسنی همایون؛ رضا اکبریان

20.

قلمرو دین در آرای غزالی و ابن‌سینا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 95-109
محمد صادق زاهدی

21.

مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 101-126
حسین شمس؛ امیر عباس علیزمانی

22.

مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-73
یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی

23.

نظریۀ ابن‌سینا دربارۀ علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-150
امیرحسین زادیوسفی؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین زمانیهاContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.