1.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-104
قاسم خادم رضوی؛ الیاس نوعی

2.

تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 67-98
سید علی هاشمی

3.

جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 243-271

4.

قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 247-270
علی طهماسبی؛ علی شیرازی

5.

مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران، فقه امامیه وحقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-132
سعید بیگدلی؛ ابراهیم صادقیان

6.

مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 185-206
علی عباس حیاتی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.