کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 20

1

ابعاد مختلف تحقیق و پژوهش در آموزه های دینی با رویکرد مفهوم شناسی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 205-237
حسین علی رمضانی

2

ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-32
امیر رضا خادم علیزاده؛ محمدهادی حبیب‌الهی

3

اصول حاکم بر اعتباری‌سنجی در مدیریت‌ ریسک‌‌اعتباری بانکداری ‌اسلامی از نگاه قرآن

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-34
احسان ذاکرنیا؛ امیر خادم علیزاده

4

امنیت اقتصادی و راهکارهای تأمین آن در آموزه‌های قرآنی و روایی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 183-215
بهرام اخوان کاظمی

5

بصیرت در قرآن با تکیه بر آیه 108 سوره یوسف

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1388، صفحه 141-174
محمدرضا ستوده نیا

6

تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-76
مهدی مطیع؛ اعظم السادات حسینی

7

تجزیه و تحلیل سیستمی فرآیند پرورش منابع انسانی در مسجد؛ مطالعۀ موردی: علل پویایی و حیات مسجد صنعتگران مشهد

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 99-126
محمدهادی همایون؛ علی عبداللّهی نیسیانی

8

ترسیم صورت‌بندی تطورات گفتمانی گفت‌وگوهای قرآنی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات
دوره 25، شماره 53، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-79
عبدالکریم خیامی؛ عبدالکریم بهجت پور

9

تفسیر به رأی؛ چیستی و چرایی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 53-68
عباس تقویان

10

جاذبه‌های تبلیغاتی مطلوب در بازاریابی اجتماعی انفاق بر اساس آموزه‌های قرآنی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-97
سعید مسعودی‌پور؛ بهرام خیری

11

جایگاه مفهوم قرآنی تذکر در رسانۀ دینی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات
دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1387، صفحه 99-127
امین اسلامی

12

چگونگی عدم تحقق معمای خست در جامعۀ اسلامی از دیدگاه قرآن کریم

دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-34
امیر خادم علیزاده؛ محمد صفری

13

دین و نظریه‌های تأثیر رسانه؛ کنکاشی در متون موثق اسلامی و نظریه‌های رسانه‌ای

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات
دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 61-86
امیرعبدالرضا سپنجی؛ حسینعلی افخمی

14

ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-196
محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد

15

عبد، استعاره کانونی در انسان شناسی قرآن

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 129-144
عادل عندلیبی

16

قرآن و شبهات یهودیان

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 69-112
منصور پهلوان؛ فهیمه کلباسی اصفهانی

17

کاربرد روش‌های معناشناسی نوین در پژوهش‌های قرآنی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 165-186
قاسم بستانی؛ وحید سپه وند

18

مدل یابی معادلات ساختاری تاثیر مولفه های مورد تاکید در قرآن کریم بر شکل گیری سازمان سرآمد

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-72
احمد عربشاهی کریزی

19

نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-138
محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد؛ محمدجواد نیک‌روش

20

نوگرایی در دانش تفسیر و بررسی دلایل آن

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث
دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1388، صفحه 119-140
محمّدرضا حاجی اسماعیلیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.