سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

اخبار و اعلانات

راه‌اندازی سامانه نشریه پژوهشنامه فقهی
1396-06-08

سامانه نشریه پژوهشنامه فقهی دانشگاه امام صادق(ع) با آدرس ذیل راه‌اندازی شد.

http://fiqh.journals.isu.ac.ir/

 

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع)

مدیر مسئول: دکتر حسین‌علی سعدی

سردبیر: دکتر غلامرضا مصباحی مقدم