سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

اخبار و اعلانات

برخی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی نشریات در سال ۹۶
1396-06-08

برخی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی نشریات در سامانه ارزیابی نشریات وزارت ععتف به شرح ذیل است: 

 

  1. چکیده‌های مقاله‌ها از نظر ساختار علمی (هدف، روش تحقیق و نتایج) چگونه می‌باشند؟ (چکیده متناسب با زبان نشریه)
  2. فهرست منابع و استنادهای درون‌متنی مقاله‌ها تا چه میزان با دستورالعمل نشریه مطابقت و یکدستی دارند؟
  3. رعایت اصول نگارش و ویرایش مقاله‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
  4. محتوای مقاله‌ها با موضوع و خط‌مشی نشریه تا چه میزان مطابقت دارند؟
  5. سطح و کیفیت محتوای علمی مقاله‌ها متناسب با نوع اعتبار نشریه چگونه است؟

برای نشریه علمی- پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید/ برای نشریه علمی- ترویجی: ارتقاء سطح آگاهی و دانش تخصصی

       6. تعداد مقالات مربوط به سردبیر در سال ۹۵ (۲۰۱۶) نشریه به چه میزان است؟

       7. سهم مقالات چاپ‌شده از نویسندگان تکراری در شماره‌های سال ۹۵ (۲۰۱۶) نشریه به چه میزان است؟

       8. وب‌سایت نشریه از نظر ساختاری و شکلی چگونه است؟

دارای نرم‌افزار ارسال و دریافت الکترونیکی مقالات/ هدف و چشم‌انداز نشریه / درج اسامی تحریریه / راهنمای نویسندگان / اصول اخلاقی نشریه (Publication Ethics) / درج آرم مؤسسه صاحب‌امتیاز در صفحه اصلی / سهولت دسترسی به متن pdf کامل مقالات

          9. مقاله‌های سال ۹۵ (۲۰۱۶) از نظر ساختاری چگونه است؟

تاریخ دریافت و پذیرش / وابستگی سازمانی همه نویسندگان مقاله / پست‌الکترونیکی نویسنده مسئول / pdf استاندارد (به عنوان مثال در یک صفحه عنوان نشریه، دوره یا سال و شماره (فصل) نشریه و در صفحه بعدی خلاصه عنوان مقاله تا انتها تکرار شده است.)

          10. نشریه دارای انتشار الکترونیکی به موقع است؟

          11. نشریه در کدام نمایه استنادی یا تخصصی معتبر بین‌المللی، نمایه‌سازی می‌شود؟