دوره و شماره: دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 177-198، صفحه 1-208  XML

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

1

مصلحت و مسائل نوظهور حقوق

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 5-26
غفور خوئینی؛ همایون رضایی نژاد

2

تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 27-64
ولی رستمی؛ عزیز الله فضلی

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3

حق و حکم در فقه امامیه

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 65-86
سید محمد هاشم پورمولا

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

4

مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 87-120
علی بهادری جهرمی

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

5

توابع مبیع

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 121-150
محسن اسماعیلی؛ رضا آقا موسی تهرانی

علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

6

تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 151-176
حسین علی سعدی؛ حسین خدایار

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7

پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 177-198
احسان علی اکبری؛ نصرالله شاملی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.