دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-152، صفحه 1-224  XML

1

عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 5-24
محمد حسن حائری؛ احسان علی اکبری بابوکانی

2

افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 25-62
علی غلامی

3

بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 63-88
وحید یامین پور

4

تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 89-120
روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان

5

حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 121-152
محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست

6

مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 153-188
سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی

7

شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 189-206
نجادعلی الماسی؛ سید احمد طباطبایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.