دوره و شماره: دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-128، صفحه 1-155  XML

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1

انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 5-25
علی‌عباس حیاتی

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

2

مبانی اخذ مالیات‌های گمرک

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 27-52
حسین‌علی سعدی؛ صادق الهام

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3

مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 53-77
علی غلامی

4

نسبت‌سنجی بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین و غیرمعین

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 79-100
محمدحسن حائری؛ محمد لشکری؛ سمیرا سعیدی میرک محله

5

تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 101-128
سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمدمهدی تاتاری

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

6

مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 129-154
سید محمدمهدی غمامی

7

بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 155-179
غلامحسین الهام؛ سید مصطفی میرمحمدی میبدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.