دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، تابستان 1393، صفحه 65-86  XML

علوم سیاسی

1

رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز

دانش سیاسی
صفحه 5-25
مهدی‌ ادیبی‌سده؛ صمد عدلی‌پور؛ نقی طاهری

2

تحلیل مسئلۀ اتمی ایران و غرب در چارچوب نظریۀ بازی‌ها

دانش سیاسی
صفحه 27-46
محمدعلی بصیری؛ عطا محمدی

3

ارتش، مالیات‌ستانی و دولت‌سازی در ایران؛ رهیافتی در جامعه‌شناسی مالی

دانش سیاسی
صفحه 47-64
عباس حاتمی

4

مؤلفه‌ها و کارکردهای هوش سیاسی

دانش سیاسی
صفحه 65-86
محمد دوستار؛ یعقوب ممبینی

5

رابطۀ مشارکت سیاسی و سلسله‌مراتب نیازها؛ مطالعۀ موردی کارکنان دانشگاه یزد

دانش سیاسی
صفحه 87-111
محمد عابدی اردکانی؛ سیدمجتبی حسینی

سیاست اسلامی

6

سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)

دانش سیاسی
صفحه 113-133
علی‌اکبر علیخانی

علوم سیاسی

7

تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در دورۀ پهلوی دوم (1332-1342)

دانش سیاسی
صفحه 135-154
سیدعبدالامیر نبوی؛ فیروزه ادفر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.