دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-184، صفحه 1-208  XML

1

واکاوی تأثیر اراده الهی در تلاش‌های جمعی و مفهوم‌شناسی برکت در سازمان

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
صفحه 5-30
محمدرضا فریدونی؛ حامد اجاقی

2

پی‌جویی ریشه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
صفحه 31-56
مصباح‌الهدی باقری؛ مهدی سپهری؛ مجید محمدزمانی

3

واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
صفحه 57-86
حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا صادقی؛ معصومه مصطفی‌زاده

4

تبیین مدل فرآیند راهبردسازی در محیط پیچیده؛ مطالعه شرکت‌های موفق ایرانی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
صفحه 87-112
سیدجعفر زنوزی

5

واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
صفحه 113-134
کریم عبداللهی‌نژاد؛ قاسم عبیداوی؛ حسین ناصری مقدم

6

اندازه‌گیری بلوغ حاکمیّت دانشگاهی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
صفحه 135-156
محمدحسین رونقی؛ جعفر محمودی؛ امیر ابوالقاسمی

7

ارائه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی
صفحه 157-184
هادی رمضانیان فهندری؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی؛ رحیم نوه ابراهیم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.