دوره و شماره: دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-182، صفحه 1-238  XML

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

1

بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 5-26
علی غلامی؛ محمد پورکیانی

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2

ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 27-49
محسن اسماعیلی؛ علی مهاجرانی

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3

امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 51-81
محمدرضا ویژه؛ فاطمه افشاری

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4

ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 83-104
محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی

5

مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 105-127
سید علی خزایی

6

تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 129-156
مژده ایوبی؛ مهدی شهابی

علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

7

جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 157-182
ابراهیم اسلامی

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

8

تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، ‌سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین‌المللى سازمان ملل متحد (1980)

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 183-224
محسن رسوق


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.