دوره و شماره: دوره 17، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 27-48  XML

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1

حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین‌الملل

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 5-26
ربیعا اسکینی؛ رضا نیازی شهرکی

علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

2

تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 27-48
محمدابراهیم شمس ناتری؛ جلیل محبی؛ زینب ریاضت

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3

بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 49-74
علی اسلامی پناه؛ بهزاد فرجام؛ حسین اسکندری

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

4

آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 75-97
محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی

علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

5

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 99-126
امیر وطنی؛ حمید اسدی

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6

وثیقه حکمی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 127-148
عباس میرشکاری

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

7

واکاوی فقهی و حقوقی عملیات روانی

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 149-173
علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.