دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-148، صفحه 1-244  XML

1

بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
صفحه 7-30
عباس مصلایی‌پور؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد

2

نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
صفحه 31-58
مرتضی مرتضوی کاخکی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدحسین حسین زاده

3

بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
صفحه 59-86
مهدی قائمی اصل؛ عباسعلی سلطانی؛ سید مهدی مصطفوی؛ علی زبرجدی مشفق

4

شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
صفحه 78-116
رضا یارمحمدی؛ آذر عادل؛ غلامرضا مصباحی مقدم

5

بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
صفحه 117-148
احمد شعبانی؛ سیدعلی سبحانی‌ثابت

6

آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
صفحه 149-178
حسین میثمی؛ کامران ندری؛ فرشته ملاکریمی

7

ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
صفحه 179-206
احمد بهاروندی

8

اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی
صفحه 207-224
محمود عیسوی؛ احمد موید فرد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.