دوره و شماره: دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 181-208، صفحه 1-298  XML

1

ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 5-26
اسماعیل نعمت الهی

2

بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 27-48
علی غلامی

3

اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 49-68
علیرضا نورآبادی؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی

4

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 69-90
محسن ایرج؛ خیرالله پروین

5

رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 91-118
اسماعیل آجرلو؛ فیروز اصلانی

6

حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 119-132
پوریا رضی؛ ابراهیم عبدی پور فرد

7

مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 133-154
عبداله خطیب؛ محمدرضا فلاح؛ علی تولایی

8

از شناسایی « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 155-180
غلامحسن کوشکی؛ رضا موسوی آزاده

9

تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 181-208
محمود کاظمی؛ رحیم پیلوار

10

شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 209-234
سید مهدی دادمرزی؛ روح‌الله رضایی

11

مطالعه تطبیقی فروش خودیاری

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 235-256
سید مهدی موسوی؛ احمد حسنی کارمزدی؛ احمد امیر معزی

12

واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی
صفحه 257-278
ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ سیدمحمدصادق موسوی؛ محسن امامی قشلاق


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.