1.

اشتراط نفقه در نکاح موقت

دوره 25، شماره 72، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-189
فاطمه خسروی حقیقی؛ کبری پورعبدالله؛ نسیبه هاشمی نژاد

2.

پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در "شبهه"

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 131-151
کبری پورعبدالله؛ آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی

3.

تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج

دوره 26، شماره 74، بهار و تابستان 1400، صفحه 138-117
رکسانا بوعذار؛ کبری پورعبدالله

4.

جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-49
کبری پورعبدالله؛ صدیقه محمدحسنی

5.

حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن

دوره 18، شماره 58، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-155
کبری پورعبدالله

6.

مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل خانه‌داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-94
کبری پورعبدالله؛ فاطمه سرخ حصاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.