1.

اشتداد پذیری «علم» در پرتو نشانه‌شناسی «قوم یعلمون» در سورة فصّلت (بر مبنای نشانه‌شناختی گریماس)

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-44
حبیبه قیصری؛ عبدالهادی فقهی زاده

2.

بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-90
عبدالهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری

3.

تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-156
عبدالهادی فقهی زاده؛ سید جعفر صادقی

4.

درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-158
سیدمحمد حسین میرصادقی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ حمیدرضا صراف

5.

نقش آیات تعلیل در سوره احزاب

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 239-259
مهدی ایزدی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ طاهره چینی فروشان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.