1.

بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-88
وحید یامین پور

2.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به مردم‌سالاری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 357-382
محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا جعفری؛ نسیم کردعلیوند

3.

تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-28
بابک ارسیا؛ احمد ساعی

4.

تحلیل ثانویه تحقیقات موجود درباره شبکه اجتماعی فیس‌بوک، جوانان ایرانی و نظم جامعه

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-115
صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار؛ بهجت یزدخواستی

5.

تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-26
جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی

6.

خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تأکید بر سوره حجرات

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-103
نرگس شکربیگی؛ سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی

7.

سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 167-180
ابوالقاسم توحیدی نیا

8.

سرمایه اجتماعی و خشونت کنشگرانه در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-86
رضا خلیلی؛ حامد مهربان اینچه برون

9.

سنجش رابطه اعتماد و عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-26
خلیل‌الله سردارنیا؛ بهمن یوسفی

10.

سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-176
مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی

11.

سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 95-119
احمد شعبانی؛ محمد سلیمانی

12.

مطالعه نقش مداخله‌گرایانه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در تأثیرگذاری فرآیند جامعه‌پذیری بر دین‌داری؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-122
محمد عباس‌زاده؛ مجتبی میرزاییContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.