1.

برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-94
امید آهنچی؛ سعید انواری

2.

تأثیر‏پذیری غزالی از ابن‏ سینا در دو موضوع نفس و معاد

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-90
رضا اکبری؛ عبدالرسول کشفی؛ نسرین سراجی پور

3.

تأثیر شناخت «بدن» در نفس‌شناسی ابن‌سینا (بررسی هشت مسئله از علم‌النفس سینوی)

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-122
فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان

4.

رساله‌الطیر ابن‏ سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-118
سهام مخلص؛ رضا اکبری؛ رضا رسولی شربیانی؛ گیتا مقیمی

5.

لذت و معنای زندگی از نگاه ابن‌سینا

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-85
سیده نرجس عمرانیان؛ امیرعباس علیزمانی

6.

مقایسه روش شناسی ابن سینا در مسأله نفس با روش علوم شناختی

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-62
فهیمه شریعتی

7.

ملاک‏ شناسی تعدد قوای نفس بر اساس نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‏ های ابن‏ سینا، فخررازی و صدرالمتألهین

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-39
احد فرامرز قراملکی؛ محمد حسین وفائیان

8.

وضعیت طبقه بندی نفوس پس از مرگ (مقایسه دیدگاه ابن سینا و سهروردی)

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-115
عین‌الله خادمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.