1.

ارتباط قوانین خانواده و رویه قضایی با آسیب‌های خانوادگی

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 61-75
هما داودی

2.

ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-96
میثم خزائی؛ راضیه شجاعی

3.

بازپژوهی عده در فقه اسلامی با رویکردی بر قوانین کشورهای غیراسلامی (و تطبیق آن)

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 95-113
مونا احمدلو

4.

بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

دوره 19، شماره 61، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-44
زهرا گواهی؛ نسرین هژبری

5.

بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-96

6.

بررسی فقهی ـ حقوقی اجرت‏المثل زوجه در ایام زوجیت و میزان کارآمدی قوانین در استیفای آن

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-93
زهره کاظمی

7.

تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین

دوره 17، شماره 56، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-47
علی رضا فصیحی زاده؛ سعید صناعی

8.

جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-186
رضا مقصودی

9.

جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-148
هما داوودی

10.

حجر و انحلال نکاح

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 68-88
فریده شکری

11.

سوء‌استفاده از حق در حقوق خانواده از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 38-60
سید ابوالقاسم نقیبی

12.

ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-104
سید محمد تقی علوی؛ مهدی اشرفی

13.

مقرری ماهانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 32-54
فریده شکری

14.

نقدی بر ماده 1130 قانون مدنی و ارائه راهکارهای اجرایی آن

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 43-62
لیلا سادات اسدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.