1.

بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-41
مهدی عباسی سرمدی؛ عهدیه زنگی اهرمی

2.

بررسی مفهوم «کودک» با رویکردی به حوزه کیفری

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 34-58

3.

بررسی مقایسه‌ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک

دوره 15، شماره 53، پاییز و زمستان 1389، صفحه 96-117
عاطفه عباسی کلیمانی

4.

تحلیل حق ملاقات مجازی والد غیرحاضن با کودک در حقوق ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا

دوره 22، شماره 66، بهار و تابستان 1396، صفحه 143-167
مرتضی طبیبی جبلی؛ منصوره رحیمی

5.

حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر

دوره 20، شماره 62، بهار و تابستان 1394، صفحه 173-194
سیدمحمد اسدی نژاد؛ عباداله رستمی چلکاسری؛ فاطمه مرادی

6.

حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-31
لیلا سادات اسدی

7.

حق کودک بر هویت

دوره 13، شماره 49، پاییز و زمستان 1387، صفحه 26-46
لیلا سادات اسدی

8.

حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-113
فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فائزه طوقانی پور

9.

حمایت دادستان از کودک درخانواده، موانع و چالش‌ها

دوره 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389، صفحه 47-67
لیلا سادات اسدی

10.

رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

دوره 26، شماره 74، بهار و تابستان 1400، صفحه 249-229
عاطفه عباسی کلیمانی؛ اسما اکبری

11.

مشروعیت کودکان متولد از شیوه های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس‎

دوره 19، شماره 60، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-54
مهشید سادات طبائی

12.

مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-24
سعید بیگدلیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.