1.

ادراک حسی: مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و تئوری های جدید علوم اعصاب

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-95
سحر کاوندی

2.

یادگیری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه ابن سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 42-61
محمد داوودی

3.

«الموجز الصغیر فی المنطق» یا «منطق عیون الحکمه» رفع یک ابهام تاریخی

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 125-139
احد فرامرز قراملکی؛ زینب برخورداری

4.

آموزش فلسفه با رویکرد پرورش تفکر انتقادی و مقایسه آن با سبک سینوی

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-76
جمیله فاطمی

5.

اهداف برنامه تربیتی ابن سینا

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-126
کمال نصرتی هشی؛ رضا علی نوروزی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ حسینعلی نصرآبادی

6.

بررسی تطبیقی همه عاشق انگاری نزد ابن سینا و شیخ اشراق

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-37
نادیا مفتونی

7.

پدیده انتشار صوت در قراضه طبیعیات

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-88
غلامحسین رحیمی

8.

تبیین عقلانی وحی از نظر ابن سینا

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-110
زهرا محمودکلایه؛ محمد سعیدی مهر

9.

تحلیل معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسطو

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-90
سید احمد حسینی

10.

تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 114-129
مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان

11.

جایگاه مسئله اعاده معدوم در حکمت سینوی و صدرایی

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-56
مهناز کهندانی تفرشی

12.

جایگاه معرفت شناختی عقل عملی نزد ابن سینا

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-17
فرزانه ذوالحسنی

13.

سعادت از نظر ابن سینا؛ غایت جامع یا غالب

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-96
فاطمه ملاحسنی؛ محمد سعیدی مهر

14.

گذار ابن‌‌سینا از تحلیل معناشناختی مشتقات طبیعت به نتایج طبیعت شناسانه

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-98
محمد سعیدی مهر؛ سکینه کریمی

15.

مبناگروی سینوی

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 25-48
رضا محمدزاده

16.

میزان معرفت انسان نسبت به خداوند از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-22
سعیده سادات شهیدی

17.

نظریه ی آگوستین درباره ی مسئله ی شر و نقد آن از منظر ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-114
فاطمه سادات هاشمی؛ امیرعباس علیزمانی

18.

نقش تهذیب نفس در معرفت‏ شناسی سینوی

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-130
مریم سلطانی کوهانستانی؛ مرتضی شجاری

19.

وجودشناسی ابن سینا زمینه ساز نزدیکی عین و ذهن

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 40-56
مهناز قانعی

20.

وضعیت طبقه بندی نفوس پس از مرگ (مقایسه دیدگاه ابن سینا و سهروردی)

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-115
عین‌الله خادمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.