1.

بررسی برهان علامه دوانی در اثبات واجب و مواجهه آن با برهان صدیقین سینوی

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-133
محمود آهسته

2.

تأملی دوباره در باب برهان صدیقین سینوی در نجات

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-39
هما رنجبر؛ داود حسینی؛ اسدا... فلاحی

3.

صورت‌بندی برهان صدیقین ابن سینا در نجات بر پایه‌ی منطق محمولات مرتبه اول

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-40
هما رنجبر؛ داود حسینی؛ محمد سعیدی مهر

4.

مبادی وجودی جداانگاری واجب‌الوجود از ممکنات در فلسفه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-44
سعیده سادات شهیدی

5.

مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن‌سینا و سهروردی

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 112-129
فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت

6.

ملاک‏ های تمایز واجب از ممکن در تقسیم موجودات از نظر فارابی

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-62
فاطمه شهیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.