1.

آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-178
حسین میثمی؛ کامران ندری؛ فرشته ملاکریمی

2.

از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 99-128
محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی

3.

الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-146
محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه

4.

امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-56
سیدعباس موسویان؛ کامران ندری؛ حسین میسمی

5.

امنیت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-86
رضا داوری اردکانی؛ سید رضا شاکری

6.

بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-211
وهاب قلیچ

7.

پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-26
محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی

8.

تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-28
بابک ارسیا؛ احمد ساعی

9.

تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-156
سیدجعفر حسینی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدجواد رزمی

10.

تحلیل وظایف دولت در قبال مسئله عدالت از منظر قرآن و حدیث ‏

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-85
مهدی صادقی شاهدانی

11.

تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 397-420
سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان

12.

توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-80
امین حسنوند؛ رسول صحرانورد

13.

جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-90
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد

14.

حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت‌گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 335-368
سید احسان رفیعی علوی؛ محمدصادق ذوقی

15.

عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385
بهرام اخوان کاظمی

16.

فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-35
غلامرضا خواجه سروی

17.

مبنایِ عقلی مناسبات دین و دولت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 141-168
علی‌رضا شجاعی‌زند

18.

مسائل سیاستی سینمای ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 553-624
محسن جوهری؛ محمدحسن وکیل

19.

مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 153-188
سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی

20.

مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 129-154
سید محمدمهدی غمامی

21.

نقش سیاسی بازار: تحلیل تحوّلات دهه اول جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-90
علی محمد حاضری؛ مهدی حسین زاده فرمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.