1.

الگوی هنجاری ارتباطات انسانی در اندیشه‌ آیت‌ا... جوادی آملی

دوره 27، شماره 57، بهار و تابستان 1399، صفحه 385-417
ابراهیم فتحی

2.

تبیین سازمان مبتنی بر انسان (بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 58-124
علی‌نقی امیری؛ کمیل رودی؛ رضا برنجکار؛ علی‌اصغر پورعزت

3.

تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-153
علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی

4.

عبد، استعاره کانونی در انسان شناسی قرآن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 129-144
عادل عندلیبی

5.

فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-32
محمدجواد جاوید

6.

کرامت ذاتی انسان در قرآن کریم و چالش‌ های فراروی آن

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 219-242
داود سلمان پور؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد علی ایازی

7.

مدل رفتار انسان در مواجهه با دو ساحت مطلوبیت- نامطلوب؛ تحلیلی قرآنی، رویکردی مدیریتی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 18-55
علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی

8.

واکاوی تربیت زیست‌محیطی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400
منیژه ارباب سیر؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ جهانبخش رحمانی

9.

وحی یا تجربه وجودی در فلسفه یاسپرس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-18
عبدالله نصری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.