1.

بایسته‌های ارتباطات میان فرهنگی شیعه و اهل سنت در ایران با تأکید بر مفهوم غیریت در اندیشه لویناس

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-76
محمدرضا بذرافشان

2.

جامعه شناسی تاریخی تفهّم ذهنیت دواندیش در سنت سیاسی ایران دوره مدرن

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 387-410
عبدالله حاجی زاده؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی

3.

خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 67-82
علی اصغر مصلح

4.

رویکرد ابن عربی در مواجهه با تقابل های معرفتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-156
حامده راستایی؛ قاسم کاکایی

5.

نقش دیگری نزد یوهانس اکهارتوس

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-153
احمد عسگری؛ محمدمهدی عبدالعلی نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.