1.

اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 99-139
سعید محسنی

2.

التزام سیاسی در فقه امامیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-168
اصغرآقا مهدوی

3.

بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 301-318
محمد رسول آهنگران

4.

تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-32
محمد زمان رستمی؛ محمد هادی رستمی

5.

تجزیه‌ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-52
علیرضا یزدانیان

6.

تحلیل چگونگی تأثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تأملی بر نوع ارتباط اعتبار و واقعیت تجربی ـ اجتماعی در حقوق

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 73-90
نرگس خالقی؛ مهدی شهابی؛ علیرضا فصیحی زاده

7.

فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-32
محمدجواد جاوید

8.

مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 343-368
علیرضا یزدانیان

9.

مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-30
نجادعلی الماسی؛ سیدمحمد امارتی موسوی

10.

نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-28
سید حسین صفایی؛ جعفر عسگری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.