1.

اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 159-184
عبدالله نصری

2.

اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت

دوره 13، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 39-72
علی غلامی

3.

بازنمایی اختیار انسان در مجموعه‌های مذهبی تلویزیون؛ مطالعۀ موردی، مجموعه کلید اسرار

دوره 20، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 101-136
مهدی منتظرقائم؛ زهره علی‌خانی

4.

بررسی انتقادی دیدگاه ملاصدرا در تبیین سازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 97-116
توکّل کوهی گیگلو

5.

تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 127-150
محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد

6.

درآمدی بر تأثیر مؤلفه‌‌های فرهنگ اسلامی بر تصمیم‌‌گیری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 35-58
سیدعلی علوی

7.

دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار در مواجهه با حکمت متعالیه و مکتب نائینی

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 241-262
عبدالله نصری

8.

رابطۀ فلسفه و دین در انسان‌شناسی بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلای فلسفه

دوره 18، شماره 2، آبان 1399، صفحه 119-140
سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم؛ میترا پورسینا

9.

مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-24
حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.