1.

اعتراض هیوم به برهان نظم بر مبنای وجود شر و خداباوری شکاکانه

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-68
امیر صائمی؛ سید محمد هادی هدایت‌زاده رضوی

2.

بررسی و نقد نظریه بسامدی شر؛ بر اساس تقریر وسلی سمون

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-72
قاسم پورحسن؛ علی حاتمیان

3.

مقایسۀ دیدگاه مطهری و سوئینبرن دربارۀ مسئلۀ شر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24
حمیدرضا اسکندری دامنه؛ قاسم پورحسن

4.

نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 197-210
محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.