نویسنده = بیوک علیزاده
تعداد مقالات: 4

1

توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 21-56
محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده

2

فلسفه تطبیقی، مفهوم و قلمرو آن

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-78
بیوک علیزاده

3

گستره فلسفه ورزی و ملاک های تعدد فلسفه

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 41-68
بیوک علیزاده

4

معقولیت باور دینی ، مقایسه رهیافت کرکه گور و غزالی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)
دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-30
خلیل پوستینی؛ بیوک علیزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.