1.

پیشران‌ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان‌های فرهنگی؛ مطالعه موردی: سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-150
سمیه لبافی؛ محمد ابویی

2.

رهبری آموزشی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 301-338
مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی

3.

منظومة فرهنگی؛ کاربرد استعارة منظومة شمسی برای ساماندهی سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-65
نادر جعفری هفتخوانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.