شریعت, دکتر فرشاد. (1384). بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای جان‌لاک. دین و ارتباطات, 1(1), 181-200.
دکتر فرشاد شریعت. "بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای جان‌لاک". دین و ارتباطات, 1, 1, 1384, 181-200.
شریعت, دکتر فرشاد. (1384). 'بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای جان‌لاک', دین و ارتباطات, 1(1), pp. 181-200.
شریعت, دکتر فرشاد. بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای جان‌لاک. دین و ارتباطات, 1384; 1(1): 181-200.