1.

اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی‌بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تأکید بر تعدیل رجحان زمانی

صفحه 193-216
حجت ایزدخواستی

2.

اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز

صفحه 218-248
حسین شیرمردی احمدآباد

3.

مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی

صفحه 249-272
عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید عقیل حسینی

4.

نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام

صفحه 273-308
کیومرث سهیلی؛ سارا مرادی؛ مریم حیدریان

5.

اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران

صفحه 309-336
مهدی بادپا

6.

مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام

صفحه 337-360
محمود کریمی؛ سید سلمان مرتضوی؛ محمد مهدی سیفی

7.

تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو

صفحه 361-406
عبدالمحمد کاشیان؛ احمد شعبانی؛ محمد مهدی عسکری

8.

تحلیل مقایسه‌ای أخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی

صفحه 407-432
محمدتقی محبی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.