1.

بخت و اتفاق از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 11، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 150-168
مریم سالم؛ رضا اکبریان

2.

تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129
مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان

3.

تشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن‌سینا در مسئله معنای وجود

دوره 15، شماره 46، بهمن 1390، صفحه 112-129
سید احمد حسینی؛ رضا اکبریان

4.

تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن‏ سینا: بررسی تأثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی

دوره 16، شماره 47، مرداد 1391، صفحه 27-51
لیلا کیانخواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر

5.

علم به خود و نتایج آن دربارة علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 33-52
حسنی همایون؛ رضا اکبریان

6.

محرک نامتحرک بر اساس کتاب لامبدا با تکیه بر تفاسیر ثامسطیوس، ابن‌سینا، ابن‌رشد و آکوئیناس

دوره 13، شماره 41، مرداد 1388، صفحه 138-160
لیلا کیان خواه؛ رضا اکبریان

7.

محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 93-114
لیلا کیان‌خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.