1.

تحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-111
محمود کریمی؛ سید سجاد طباطبایی نژاد

2.

تحلیل مفهوم صحابی از دیدگاه اصحاب حدیث

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-228
علی عبد اله زاده؛ محمود کریمی بنادکوکی

3.

ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-196
محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد

4.

شخصیت علمی شیخ شلتوت و روش تفسیری وی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 37-51
محمود کریمی

5.

مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی اسلامی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 231-262
محمود کریمی

6.

مقایسه تحلیلی نظام اخلاقی اسلام و اعراب جاهلی با سه رویکرد فرهنگی، تاریخی و زبان شناسی ‏

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-28
محمود کریمی؛ علی مهمان نواز

7.

نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-138
محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد؛ محمدجواد نیک‌روش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.