1.

جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تأثیر آن بر تحکیم خانواده

دوره 23، شماره 68، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-123
مریم آقایی بجستانی؛ فریده تاجفر

2.

مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27
مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.