1.

اهمیت فزایندۀ تاریخ فلسفه دین برای فلسفۀ دین: نمونۀ نگاه هگل به رابطۀ ایمان و عقل

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-161
محسن فیض بخش؛ رضا گندمی

2.

تبیین نسبت اندیشه‌های دینی کرکگور با دیدگاه‌های دینی هگل (با استناد به مفهوم « رفع »)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-153
علی حقی؛ مهدی سلیمانی خورموجی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.