1.

ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 313-338
مرتضی عزتی؛ مجید دهمرده؛ نازیلا جهانتیغ

2.

پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-26
محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی

3.

تبیین جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری از منظر حقوق تطبیقی، به همراه تحلیل آن بر مبنای ایده کارایی

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 371-394
میلاد مشایخ؛ حسن بادینی؛ غفور خوئینی

4.

شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-146
حسین عیوضلو؛ مجید کریمی

5.

مقایسه کارایی بیمه‌ اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف، با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 213-228
محمدمهدی عسکری؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی

6.

مقایسۀ نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 113-138
کیومرث سهیلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.