1.

تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

صفحه 1-28
بابک ارسیا؛ احمد ساعی

2.

شوروی‌هراسی و نقش آن در فرآیند سیاست خارجی پهلوی دوم

صفحه 29-54
ناصر جمالزاده؛ محسن رحیمی نیا

3.

نقش طنز مطبوعاتی در آگاهی جامعه و نقد عملکرد نهادهای قدرت (مطالعه موردی: انتخابات مجالس شورای ملی در دوران پهلوی دوم)

صفحه 55-79
مهدی خسروی؛ علی اکبر امینی

4.

تأثیر محیط آموزشی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی بر جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 81-101
کرامت اله راسخ؛ عاطفه قربانی؛ محمد ماهوری

5.

مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی

صفحه 103-124
رضا رحمتی

6.

مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

صفحه 125-148
مهدی شریعتی فیض آبادی

7.

ادراک از عدالت در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: منصب ریاست ‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 149-172
محمود شفیعی؛ رامین مددلو

8.

آسیب‌شناسی تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان

صفحه 173-194
صفی اله صفایی

9.

تحلیل نظری چندپارگی هویت به مثابه بحرانی جامعه شناختی (مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی)

صفحه 195-216
علی کمالی؛ علیرضا آقاحسینی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا

10.

الگوی مذاکره در سیره‌ نبوی

صفحه 217-242
ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد

11.

رابطه عدالت و آزادی در حکمت سیاسی متعالیه؛ با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

صفحه 243-270
محمد صادق نصرت پناه؛ محمد مهدی سیفی

12.

تحلیل سیاست رژیم پهلوی در منطقه خلیج فارس

صفحه 271-296
امیرحسین وزیریان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.