امور اجرایی دانشگاه

فرآیندها:

الف) فرآیند تأسیس و تغییرات:
1. تأسیس نشریه علمی جدید.
2. تغییر مدیر مسئول.
3. تغییر سردبیر.
4. تغییر اعضای تحریریه.
5. تغییر مدیر داخلی.
6. تغییر عنوان (نام).

ب) فرآیندهای اجرایی:
1. فرآیند (فلورچارت) قرارداد نشریات علمی.
2. فرآیند (فلورچارت) پرداخت مالی نشریات علمی.
3. فرآیند (فلورچارت) کاربرگ تأییدیه انتشار (تسویه) نشریات علمی.
4. فرآیند (راهنما) ایجاد کاربرگ تأییدیه انتشار (تسویه) نشریات علمی در سامانه ساجد.

5. فرآیند (راهنما) بارگزاری مقالات نشریات علمی نمایه شده در پایگاه DOAJ.
6. فرآیند (راهنما) بارگزاری مقالات نشریات علمی نمایه شده در پایگاه ISC.
7. فرآیند (فلورچارت) درخواست پشتیبانی (گزارش اختلالات) سامانه نشریات.
8. فرایند (راهنما) ارسال تیکت/ درخواست پشتیبانی از شرکت سیناوب.
9. فرآیند (فلورچارت) پذیرش مقالات (به فارسی).
10.
فرآیند (فلورچارت) پذیرش مقالات (به انگلیسی).

11. فرآیند (راهنما) خرید شناسه دیجیتال مقالات DOI.
12. فرآیند (راهنما) فعال‌سازی شناسه دیجیتال مقالات DOI

13. فرآیند (راهنما) استانداردسازی کاربران سامانه نشریات علمی (ادغام کاربران تکراری). (v1-1399/06)


کاربرگ‌های اجرایی:

1. کاربرگ گزارش مالی نشریات علمی(V5).
2. کاربرگ تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی(V12).


راهنمای آماده‌سازی:
1. راهنمای صفحه‌آرایی. (v10)
2. راهنمای نگارش و ارسال مقاله + گزیده راهنما + منشور اخلاقی. (v14)
3. راهنمای طراحی جلد. (v2)

آخرین به روزرسانی 1400/01/16Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.