امور اجرایی دانشگاه

فرآیندها:

الف) فرآیند تأسیس و تغییرات:
1. تأسیس نشریه علمی جدید.
2. تغییر مدیر مسئول.
3. تغییر سردبیر.
4. تغییر اعضای تحریریه.
5. تغییر مدیر داخلی.
6. تغییر عنوان (نام).

ب) فرآیندهای اجرایی:
1. فرآیند قرارداد نشریات علمی.
2. فرآیند پرداخت مالی نشریات علمی.
3. فرآیند کاربرگ تأییدیه انتشار (تسویه) نشریات علمی.
4. فرآیند بارگزاری مقالات نشریات علمی نمایه شده در پایگاه DOAJ.
5. فرآیند بارگزاری مقالات نشریات علمی نمایه شده در پایگاه ISC.
6. فرآیند درخواست پشتیبانی (گزارش اختلالات) سامانه نشریات.
7. فرآیند پذیرش مقالات (به فارسی).
8.
فرآیند پذیرش مقالات (به انگلیسی).
9. فرآیند خرید شناسه دیجیتال مقالات DOI.
10. فرآیند فعال‌سازی شناسه دیجیتال مقالات DOI


کاربرگ‌های اجرایی:

1. کاربرگ گزارش مالی نشریات علمی.
2. کاربرگ تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی.


راهنمای آماده‌سازی:
1. راهنمای صفحه‌آرایی. (v8-1400/01)
2. راهنمای نگارش و ارسال مقاله + گزیده راهنما + منشور اخلاقی. (v14-1400/01)
3. راهنمای طراحی جلد. (v2-1399/09)

آخرین به روزرسانی 1400/01/16Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.