1.

اثرگذاری اقناع در افعال ارادی از دیدگاه فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-129
فتانه تواناپناه؛ نادیا مفتونی

2.

ادراکات باطنی سینوی در رساله‌های رمزی سهروردی

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 73-98
نادیا مفتونی

3.

بررسی تطبیقی نظریه فارابی و بوعلی‏ سیناپیرامون هدفمندی هنر و کارکرد سرگرمی، شگفتی و لذت در آن

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-40
نادیا مفتونی؛ محمود نوری

4.

بررسی تطبیقی همه عاشق انگاری نزد ابن سینا و شیخ اشراق

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-37
نادیا مفتونی

5.

بررسی مقایسه‌ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-24
نادیا مفتونی

6.

تبیین تکثر شرایع و راهبردهای آن در مدینه فاضله فارابی

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-23
نادیا مفتونی

7.

خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-113
نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم

8.

ساختار منطقی مسائل و موضوع علم نزد ارسطو، فارابی، ابن‌سینا و ابن‌رشد

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-105
نادیا مفتونی

9.

مفهوم‌سازی موضوع علم و کارکرد آن نزد ابن‌سینا و ابن‌رشد

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-28
نادیا مفتونی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.