1.

اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-160
رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا

2.

الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-119
محمدجواد شریف‌زاده؛ مجتبی حسنی

3.

بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-38
مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی

4.

بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-158
حسن آقا نظری؛ سیدحسین علی دانش

5.

بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 99-124
دکتر کیومرث سهیلی؛ دکتر محمد نقی نظرپور؛ سید میثم حسنیان

6.

بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-118
مهدی فدائی

7.

بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-36
اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم

8.

پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-37
محمد هادی زاهدی وفا؛ عادل پیغامی

9.

تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 227-260
مهدی طغیانی؛ امین مرادی باصیری

10.

تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-168
محمد جواد توکلی

11.

جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-92
محمد جواد شریف زاده

12.

جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 155-182
کامران ندری؛ وهاب قلیچ

13.

درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 139-171
حسین عیوضلو

14.

روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-77
سید علی سبحانی ثابت؛ حسن سبحانی

15.

طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-91
ابراهیم فرج

16.

طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 285-312
داریوش حسنوند

17.

عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-178
سیدمهدی زریباف؛ علی‌اکبر ناسخیان؛ علی سعیدی

18.

«فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 263-293
محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمد جواد رضائی

19.

کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-90
امیر خادم علیزاده؛ محمدحسین پورکاظمی؛ محسن کشاورز

20.

مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-272
عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید عقیل حسینی

21.

معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی»

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 201-222
محمدرضا شاهرودی

22.

مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-29
یونس گلی؛ یعقوب محمودیان؛ علی تیاترج؛ یحیی گلی

23.

مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی)

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-154
احمد شعبانی؛ مرتضی عربلو

24.

نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-192
علی سعیدی؛ محمد هادی زاهدی وفاContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.