1.

الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-146
محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه

2.

حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین‌الملل

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-26
ربیعا اسکینی؛ رضا نیازی شهرکی

3.

طراحی مشتقۀ اعتباری تعهدات بدهی وثیقه‌دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون‌ربا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-152
محمد توحیدی

4.

کارکردهای نهاد وقف در نظام ایران و مصر با تأکید بر فقه اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-80
سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی صدقی

5.

مؤلفه‌های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان

دوره 20، شماره 50، پاییز و زمستان 1398، صفحه 399-420
هدیه غلامرضایی آزاد؛ نسرین مهرا؛ غلامحسن کوشکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.