1.

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-116
ناهید صفری

2.

بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-143
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری

3.

تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ امتیاز نفقه‌ زن

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-40
عباس میرشکاری

4.

جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-125
عبدالله بهمن پوری؛ سهیلا جعفرپور

5.

مقرری ماهانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 51، پاییز و زمستان 1388، صفحه 32-54
فریده شکری

6.

وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 52-76
محمدعلی خورسندیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.